Crew Resource Management

פיתוח המנהלים שלנו מבוסס על סדנאות CRM (Crew Resource Management skills)המשמשות ככלי מרכזי לפיתוח והשבחת מיומנויות ההובלה והקברניטאות בחברות תעופה ובחילות אוויר. הסדנאות הותאמו על ידינו להשבחת מיומנויות הניהול ועבודת הצוות בדרגים הבכירים והביניים בכל תחום ובכל מגזר. פירוט הסדנאות:

  • סדנת CRM תעופתית מותאמת: סדנת הדגל שלנו! סדנה מתקדמת המשמשת צוותי טיסה ומותאמת לגופים אזרחיים בהם מחיר הטעות הינו בעל משמעות קריטית לחיי אדם ו/או לעתיד החברה. הסדנה כוללת כלים יישומיים בתחומים כמו תרבות התחקיר, קבלת החלטות באי-וודאות, תקשורת בין-אישית אפקטיבית, אסרטיביות ואגרסיביות, מנהיגות ומונהגות בצוות, עבודת צוות, מודעות מצבית, ניהול מצבי עומס וסטרס, תרבות ונהלים וניהול סביבת אוטומציה.
  • סדנת CRM לעבודת צוות מהבית: סדנת ניהול ועבודת צוות המותאמת לאתגרי העבודה מהבית וניהול העובדים מרחוק. בסדנה נסקור את אתגרי הסביבה המשתנה, נלמד שיטות בעבודת צוות מהבית ובניהול עובדים מרחוק, נקבל כלים לטיפול במלכודות בצוות ולהשתלבות והתערבות בצוות, ונלמד על סינרגיה ו"צוות מנצח" בסביבת הניהול והעבודה החדשה.
  • סדנת CRM לקבלת החלטות בתנאי אי-ודאות: סביבת ההייטק הדינמית מייצרת תנאי אי-וודאות ואתגרי קבלת החלטות הדומים לאלו שעימם מתמודדים צוותי טיסה. בסדנה נלמד על סוגי החלטות, נציג מודל מרכזי לקבלת החלטות רציונלית, נשוחח על מקומה של האינטואיציה ונמקד את מקומו של המנהל בסיעור המוחות בצוות.

״בעולם רווי סדנאות מנהלים, סדנת CRM היא לא עוד סדנת מנהלים אחת מיני רבות.״

תא"ל מיל' ש', בכיר בתעשיית ההייטק

EnglishIsrael